از «افتتاح اولین کارخانه ریسندگی» تا «سیگار صدرنشین جذب سرمایه خارجی»

در سایت دکتر رضا اصغریان مطلب از «افتتاح اولین کارخانه ریسندگی» تا «سیگار صدرنشین جذب سرمایه خارجی» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و هفتمین روز مهر ماه پرداخته می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت drasgharian دکتر رضا اصغریان