عربستان|معارض سعودی: خطری جدی محمد بن سلمان را تهدید می‌کند

در سایت دکتر رضا اصغریان مطلب عربستان|معارض سعودی: خطری جدی محمد بن سلمان را تهدید می‌کند مشاهده می کنید
مضاوی الرشید از مخالفان مطرح آل سعود از خطر جدی سخن گفته است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را که به شدت برای تکیه بر تخت پادشاهی خود را به آب و آتش می‌زند، تهدید می‌کند.
ممنون بابت بازدید از سایت drasgharian دکتر رضا اصغریان