خبر خوب ظریف

در سایت دکتر رضا اصغریان مطلب خبر خوب ظریف مشاهده می کنید
وزیر خارجه کشورمان در صفحه اینستاگرامش خبر خوبی را خطاب به مخاطبانش منتشر کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت drasgharian دکتر رضا اصغریان