انتشار "پشت پنجره" سیدمهدی شجاعی در ترکیه

در سایت دکتر رضا اصغریان مطلب انتشار "پشت پنجره" سیدمهدی شجاعی در ترکیه مشاهده می کنید
ناشر ترک رایت کتاب «پشت پنجره» سید مهدی شجاعی را برای انتشار در ترکیه خریداری کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت drasgharian دکتر رضا اصغریان